«Χρυσές» παραλίες

Οι παραλίες της Μεσσηνίας είναι από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για τους επισκέπτες της. Η μοναδική Βοϊδοκοιλιά, το Ντιβάρι, οι παραλίες της Στούπας και της Καρδαμύλης είναι μερικά μόνο από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Για το 2015 με τη Γαλάζια Σημαία βραβεύτηκαν 5 παραλίες και συγκεκριμένα, η Μικρή Μαντίνεια και Ανατολική Καλαμάτα/Ανάσταση στο Δήμο Καλαμάτας, η Μπούκα στο Δήμο Μεσσήνης και οι παραλίες Άι Λαγούδης και Καλό Νερό στο Δήμο Τριφυλίας.

Γαλάζιες Σημαίες στην Μεσσηνία για το 2015

• Μικρή Μαντίνεια (Καλαμάτα)
• Ανατολική Καλαμάτα/Ανάσταση (Καλαμάτα)
• Μπούκα (Μεσσήνη)
• Άι Λαγούδης (Κυπαρισσία, δυτική ακτογραμμή)
• Καλό Νερό(Κυπαρίσσια, δυτική ακτογραμμή)

Οι Γαλάζιες Σημαίες (Blue Flags) είναι ένα σύμβολο ποιότητας που απονέμεται σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες διαχειριζόμενες από παράκτιους δήμους, ξενοδόχους ή και άλλους φορείς, με βάση αυστηρά κριτήρια. Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα που αποτελεί μία πρότυπη περιβαλλοντική δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουόμενων.
Διεθνής διαχειριστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education ή FEE), το οποίο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους κατά τόπους διαχειριστές. Το ίδρυμα αυτό είναι υπεύθυνο και για τη περιοδική αναμόρφωση των κριτηρίων βράβευσης.
 

send to facebook
send to twitter
print